KO MĒS DARĀM - BePart
822
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-822,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-18.0.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

KO MĒS DARĀM

BE PART projekta mērķis ir attīstīt, ieviest un novērtēt novatorisku jauniešu līdzdalības pieeju, kas jāīsteno parastās skolās, veicinot iekļaujošu izglītību, vienlaikus veicinot pilsonības kompetences un jauniešu iespējas.

JAUNATNES DALĪBA

Kas tas ir?

Vienkārši definējot, līdzdalība ir darbība, kurā piedalās vai aktīvi iesaistās vai dalās, bet jauniešu līdzdalības realitāte ir sarežģītāka. Turpmāk definējot līdzdalību un konkrēti jauniešu līdzdalību, daudzas definīcijas balstās uz šādiem jēdzieniem: lēmumu pieņemšana, piedalīšanās un aktīva sociālā pilsonība

Tātad mēs varam definēt jauniešu līdzdalību kā:

procesU, kurā jaunieši kā aktīvi pilsoņi piedalās, pauž viedokli un ir lēmumu pieņemšanas vara par jautājumiem, kas viņus ietekmē.

Ar ko ?

001-book

Skolēniem

002-brain-process

Skolo

MŪSU IZAICINĀJUMS

30%

Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti

45%

Veicināt kopīgas vērtības un starpkultūru kompetences, tostarp Pilsonības izglītību

40%

Veicināt iekļaujošu izglītību visiem izglītojamajiem

35%

Stiprināt izpratni par Eiropas vērtībām

Labā prakse

Mūsu metodiskā pieeja balstās uz pieciem galvenajiem jēdzieniem, kas kopā nodrošinās jauninājumus studentu pilsonisko kompetenču apguves un attīstības veicināšanā.

JAUNATNES VADĪBAS ATTĪSTĪBA

Vai līdzdalības pieeja jaunatnei ir viņu attīstības un izaugsmes centrā, kas ietver 5 galvenos principus: 1) viņi paši nosaka jauniešu attīstības mērķu un uzdevumu definīciju; 2) jāizveido sociālā un fiziskā vieta, kur jaunieši var veikt savas aktivitātes, ļaujot regulāri sazināties ar viņiem; 3) attīstības ass ir mijiedarbība un sadarbība ar citiem, tāpēc tiek veicināta pieaugušo un vienaudžu mentorings; 4) viena no svarīgākajām jaunatnes lomām ir paraugs, kurā viņiem jāmudina citi jaunieši iesaistīties un piedalīties attīstībā; 5) jaunatnes integrācija vietējās un valsts attīstības programmās un pamatnostādnēs ir izšķiroša.

JAUNATNES DALĪBAS PARAUGI

Jauniešu līdzdalības modeļu pamats ir stratēģisku partnerattiecību nodibināšana starp jauniešiem un pieaugušajiem, veicinot jauniešu prasmju un autonomijas veicināšanu līdzdalībā lēmumu pieņemšanas procesos. Pētījumi atklāj, ka šiem modeļiem ir milzīga ietekme uz jauniešu mobilizāciju un iesaistīšanos sociālajā un politiskajā sfērā. Ir trīs dažādi jauniešu līdzdalības modeļu veidi – jauniešu vadītā, jauniešu un pieaugušo partnerība un pieaugušo. BE PART projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta jauniešu vadītajam modelim, tiklīdz skolotāji būs skolēnu kā jauniešu līdzdalības modeļu ieviešanas, uzraudzības un novērtēšanas vadītāji un atbalstītāji.

KOPARADĪŠANAS PROCESS

Vai vadības stratēģija, kurā divas puses sadarbojas viena ar otru izstrādājuma, metodikas vai notikuma izstrādes procesā, būs abiem pievienotā vērtība. Koprades process piešķir mācību procesam bagātību, sniedzot personīgu un unikālu pieredzi starp abām personām, kas sadarbojas viena ar otru, veicinot personu motivāciju un iesaistīšanos viņu mācību ceļā. Koprade piešķir jēgu mācībām, jo tā ir diezgan būtiska metode skolēnu iesaistei un motivācijai skolas aktivitātēs.

PROJEKTU BALSTĪTA MĀCĪŠANĀS (PBM)

Ir uz studentiem vērsta pedagoģija, kas raksturīga aktīvas mācīšanās veicināšanai, iesaistot izglītojamos reālo izaicinājumu un problēmu izpētē. Tā vietā, lai būtu skolotāju vadīta pieeja, PBM ir aktīva mācīšanās, kurā skolotāji darbosies kā mācību veicinātāji, uzrādot jautājumus, izaicinājumus un problēmas, uz kurām skolēniem ir jāatbild. Ņemot vērā, ka PBM ir aktīva mācīšanās, ir svarīgi garantēt 5 assu līdzāspastāvēšanu:

  • – Mācību telpas palīdz noteikt toni – Darbs grupās ir PBM pedagoģijas pamats, kurā studentu grupai tiek piedāvāts meklēt, analizēt un sniegt atbildi uz konkrētu izaicinājumu, problēmu vai jautājumu. Tāpēc ir svarīgi izveidot un nodrošināt vietu studentiem, kas strādā viens ar otru, lai atrisinātu kopīgu problēmu, ļaujot visiem studentiem piedalīties šajā aktīvajā metodē.
  • – Domājiet par informācijas pieejamību – aktīvai mācībai ir vajadzīga ne tikai mācību telpa darbam grupās, bet arī daži rīki, kas var atbalstīt studentus ideju vētrās, diskusijās, plānošanā un projekta plāna noteikšanā. Tātad tāfele, uzziņu grāmatas, piekļuve mākslai un jebkuri citi resursi var būt pievienotā vērtība studentu aktīvai mācībai.
  • – Izmantojiet tehnoloģijas mērķtiecīgi – tehnoloģija var būt diezgan noderīgs līdzeklis PBM integrēšanai skolās, ļaujot skolēniem meklēt, iegūt, organizēt un dalīties ar tehnoloģijām balstīt Tomēr, lai tam būtu ietekme, tehnoloģiju izmantošanai mācībās jāatbilst aktivitātes mērķim, papildinot visas citas stratēģijas, kuras skolēni var izmantot savās skolās.
  • – Uzskatiet sevi par galveno resursu. Parasti cilvēki, izstrādājot darbību, neuzskata sevi par svarīgu resursu. Tas notiek arī studentiem, kuri parasti par resursiem atzīst ārējos aspektus, nevis sevi. Neskatoties uz to, PBM studenti ir resursi, tiklīdz visas aktivitātes ir īstenojuši studenti un tie ir paredzēti studentiem.
JAUNATNES PASTIPRINĀŠANA

Tās mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti, un tas ir process, kurā jaunieši uzņemas atbildību par savu dzīvi, darbojoties savā kontekstā un sekojot viņu ticībai, vērtībām un mērķiem. Jauniešu iespējas atšķiras no jauniešu vadītām, tiklīdz tās ir vērstas uz inovāciju un pārmaiņu radīšanu sabiedrībā, ietekmējot personas, kuras ir iesaistītas procesā vai ir integrētas sabiedrībā.ā informācijā.

Atsauksmes

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas veidošanai nav apstiprinājums saturam, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu. (Projekta Nr .: 612175-EPP-1-2019-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN)
Par personU datu vākšanu ir atbildīgs BE PART projekta konsorcija dalībnieku pienākums, kuri garantē viņu pilnīgu aizsardzību saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu
(Regula (ES) 2016/679), un tā notiek projekta un aktivitātes ietvaros ko ziņo šī veidlapa. Lai uzzinātu vairāk par BE PART projekta datu privātuma politiku, lūdzu, skatiet to zemāk.
Privātuma politiku lasiet šeit